سیمرغ

سیمرغ

شما در زندگی خود مدیریت سازمان های مختلف را بر عهده دارید. برای مثال مدیریت یک شرکت تجاری, یا مدیریت هتل یا حتی مدیریت امورات شخصی و .... سیمرغ به شما کمک میکند که تمامی این سازمان ها را به صورت تخصصی و هم زمان در هر بستری (لبتاپ، موبایل، تبلت و... ) مدیریت کنید.

فرصت های شغلی 011-44342 تلگرام